2023 Sayı 1(1)

Anasayfa » Arşiv » 2023 Sayı 1(1)

SAMSUN MEDICAL JOURNAL
(Samsun Tıp Dergisi)

SMJ – Aralık 2023

 

 

 


A Cross-Sectional Study From Turkey Regarding Stigmatizing Attitudes And Behaviors Towards Abortion
Kürtaja Yönelik Damgalayıcı Tutum Ve Davranışlar İle İlgili Olarak Türkiye’den Kesitsel Bir Çalışma

Arzu AYRALER, Muhammed Emin GÖKTEPE, Şebnem ALANYA TOSUN, Ceren VARER AKPINAR, Demet KELLECİ DEMİR

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız


COVID-19-Related Multisystem Inflammation Syndrome In Children: Cardiovascular And Coronary Assessment
Çocuklarda COVID-19 İlişkili Multisistem İnflamasyon Sendromu: Kardiyovasküler Ve Koroner Değerlendirme

Irfan Oguz ŞAHİN, Emine Hafize ERDENİZ, Aysegul ELBİR ŞAHİN

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız


İl Sağlık Müdürlüğü Çağrı Merkezine COVID-19 Pandemi Sürecinde Yapılan Yönlendirmeler Ve Elde Edilen Sonuçlar- Samsun Örneği
Referrals Made To The Provincial Health Directorate Call Center During The COVID-19 Pandemic And The Results Obtained – Samsun Example

Muhammet Ali ORUÇ, Özer ÖZEN, E. Bengisu KUTSAL

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız


Right Atrial Thrombus With Bilateral Pulmonary Thromboembolism; A Case Report
Bilateral Pulmoner Tromboembolizm İle Birlikte Sağ Atriyal Trombüs; Vaka Sunumu

Mustafa Beğenç TAŞCANOV, Metin OCAK, Gökhan AYKUN, Metin YADIGAROĞLU

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız


Development Of The Neutropenia Associated With Somatostatin: A Rare Case Report
Somatostatine Bağlı Gelişen Nötropeni: Olgu Sunumu

Muhammed OKUYUCU, Beytullah YILDIRIM, Talat AYYILDIZ, Ahmet BEKTAŞ

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız


 

Öğrenci Destek Hattı